Důležité:

Vždy platí, že každý cvičí dle svého aktuálního stavu.

Pokud máte dlouhodobé i přechodné zdravotní potíže, je nutné na to upozornit instruktora a konzultovat vhodnost některých pozic.

Necvičíme do pocitu bolesti, respektujeme limity vlastního těla.

Při cvičení dodržujeme několik principů:

CENTRUM SÍLY

Při pilates se soustředíme na aktivovaný střed těla (centrum síly, někdy také nazývané POWERHOUSE). Při jeho aktivaci využíváme správné postaveni jednotlivých částí těla a dech.

DÝCHÁNÍ

Dýchání okysličuje krev a podporuje krevní oběh. Je proto důležité při cvičení nezadržovat dech, ale naopak s ním vědomě pracovat a používat ho jako nástroj, který podpoří a usnadní naše pohyby. Na hodinách pilates se učíme, jak při provádění cviků správně dýchat.

KONCENTRACE

Důležitým prvkem při pilates je soustředění na jednotlivé cviky, na vlastní tělo. Na hodinách proto necvičíme s hudbou, ale respektujeme tempo dechu a nasloucháme tak "hudbě svého těla".

KONTROLA

Jednou ze základních myšlenek pilates je, že při cvičení mysl zcela řídí tělo a každý pohyb je kontrolovaný.

PŘESNOST

Přesnost zvyšuje účinky každého cvičení. Při pilates se proto soustředíme na správné provedení cviku, a tak stačí menší počet opakování.

PLYNULOST

...úzce souvisí s kontrolou. Snažíme se o plynulost jednotlivých pohybů a zlepšujeme tak jejich koordinaci i svou rovnováhu.