Jóga

Jóga je tisíce let stará metoda, ucelený systém tělesných cvičení, dechových technik, meditací a etických zásad. Toto cvičení je zaměřeno na kontrolu těla svojí myslí. Sanskrtský význam původního slova "juj" znamená sjednotit, splynout, nebo také soustředit myšlenky, zaměřit se na sebe, hluboce meditovat.

Lidská mysl je velmi nestálá, myšlenky nás často doprovázejí při jakékoliv naší činnosti, často i proti naší vůli. Necháváme se unášet myšlenkami na minulost nebo na budoucnost a zapomínáme se věnovat přítomnému okamžiku. Nejenom pro fyzický pohyb samotný a s ním spojené účinky na tělo je proto jóga často vyhledávaná. Cvičením a dýcháním "otevíráme" tělo i mysl a stáváme se tak vnímavějšími, dostáváme se do nitra, dochází ke zklidnění mysli.

Hatha jóga

je ucelený systém tělesných cvičení k harmonizaci těla, mysli i jemných energií. Obsahuje zejména cviky s výdržemi (ásany), dechová cvičení (pranayama) a další techniky.

Důležitý je především způsob provádění těchto cviků. Ásana znamená v překladu pohodlná pozice, ve které jsme schopni se zastavit a bez fyzického úsilí setrvat po určitou dobu. To je v dnešní době, zaměřené na výkon, pro někoho obtížné samo o sobě. Prvotní je oprostit se od srovnání s ostatními, od snahy podat výkon i za cenu bolesti.  Pokud se nám to podaří, můžeme se v klidu zaměřit na sebe, na svůj dech, na vnímání účinků jednotlivých pozic. Když je ásana správně provedena a setrváme v ní určitou dobu, při pravidelném cvičení se výsledky dostaví i bez násilného přístupu k vlastnímu tělu. Zjistíme, že naše hranice se posouvají. Platí pravidlo, že méně je více...

Jin jóga

je systém pasivních pozic, ve kterých zůstáváme delší dobu (3-5minut). Pozice jsou vybrány tak, aby cíleně působily na konkrétní meridiány (energetické dráhy v těle). Tato lekce nemá být vysloveně fyzicky náročná, důležitý je citlivý a nenásilný přístup k individuálním možnostem každého z cvičících. Pozice jsou převážně v sedu, resp. v lehu (necvičíme tedy pozice ve stoji), během cvičení se soustřeďujeme na vnitřní pocity a prožitky a vylaďujeme náročnost pozice.

O čem je jóga?

„Každý člověk je neopakovatelný jedinec, unikátní a jeho cesta k poznání je také jedinečná. Kolik lidí, tolik cest.“

Jóga pro vás může být jen cvičení, způsob, jak se protáhnout, na chvilku zastavit, věnovat se sámi sobě. Pro někoho se z ní může časem stát životní styl, cesta. Způsob, jakým se dívá na věci, které se mu v životě dějí, způsob, jakým chápe překážky, které mu život postavil do cesty, způsob, jakým je chce řešit.

Jóga je zajímavá a krásná, protože dává možnost všem. Není zaměřená na výkon, neomezuje, dává volnost a průchod tvořivosti, dává nám volbu, rozvíjí nás mnohem víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Dává nám šanci najít sebe sama a utvářet svůj život.