GDPR

aneb něco o ochraně Vašich osobních údajů

Jste-li mým klientem, svěřujete mi své osobní údaje a já zodpovídám za jejich správu a zabezpečení. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které souvisí s nařízením GDPR.

Kdo je správce?

Jmenuji se Eva Tamoková, moje IČO  je 76190030, se sídlem na adrese Revoluční 902, 583 01 Chotěboř.

Provozuji webovou stránku www.pilates-joga.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám a eviduji jako správce.

Kontaktní údaje

Budete-li se na mě chtít v průběhu zpracování obrátit, kontaktujte mě na tel.: 777 123 151, nebo na e-mail: eva.tamokova@gmail.cz

Jaké osobní údaje zpracováváme a co je s nimi dál

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstupuje v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Podle GDPR tedy:

  • zpracovávám vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti, či uděleného souhlasu
  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnosti ještě před zahájením zpracování osobních údajů a umožním uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Zpracovávám údaje, které mi poskytnete. Půjde především o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách a vstupního dotazníku.

V některých případech půjde o údaje poskytnuté při osobním kontaktu, telefonicky, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích, jako je WhatsUp).

Informace o zdravotním stavu jsou nutné, aby práce s klientem odpovídala jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu. Tyto údaje nejsou povinné a klienti mají možnost rozhodnutí, zda je poskytnou. Jsou však na ně tázáni pro profesionální účely těchto služeb před poskytnutím služby.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte pro naplnění těchto účelů:

  • poskytování služeb

Vaše osobní údaje: email, jméno, příjmení, telefonní číslo využívám k naší nezbytné komunikaci pro vytvoření rezervace či odhlášení z lekce.

  • vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační) nezbytně potřebuji, pro zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

  • marketing

Vaše osobní údaje si nechávám v databázi po dobu dvou let po ukončení aktivního využívání nabízených služeb, za účelem přímého marketingu. Tedy pro zasílání obchodních sdělení. Nemáte-li zájem o zasílání nových nabídek, můžete váš souhlas odvolat odhlašovacím odkazem v každé zaslané zprávě.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráním v maximální možné míře, aby nedošlo k jejich zneužití či poškození, zejména:

  • Zabezpečeným přístupem do mého počítače (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem)
  • Zabezpečeným přístupem do mého telefonu (zabezpečeno heslem)
  • Zabezpečeným do mých emailových schránek (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem)
  • Bezpečně uzamčenou provozovnou (zabezpečeno uzamykatelnými a bezpečnostními dveřmi do bytu)

Předání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací, kteří umí data chránit lépe a na dané zpracování se specializují.

  • Google Inc., 1600 AmphitheatreParway, MountainView, A 94043 USA

Pokud se v budoucnu rozhodnu pro využití dalších aplikací či zpracovatelů, zaručuji, že při výběru budu klást vysoké nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv, pokud budete některá z těchto práv využít, kontaktujte mě na e-mail: eva.tamokova@gmail.com

Právo na informaci, které máte, je plněno touto stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Právo na přístup vám umožní mé kdykoliv vyzvat a já vám doložím v lhůtě 14 dnů, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Máte právo na aktualizování změn vašich osobních údajů.

Právo na omezení zpracování je možné využít, pokud se domníváte, že zpracovávám nepřesné údaje, nebo že provádím nezákonné zpracování, ale nechcete všechny údaje smazat.

Právo na přenositelnost

Bude-li chtít vaše údaje přenést k někomu jinému, informace vám dodám vámi zvolenou formou do 14 dnů.

Právo na výmaz

Chcete-li, abych vaše osobní údaje vymazala, učiním tak a to ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh ve lhůtě 14 dní. V některých případech jsem vázaná zákonnou povinností (evidence vystavených dokladů). V tomto případě, smažu jen údaje, které nejsou vázány jiným zákonem, a zbytek provedu, jak jen to bude možné. O kompletním smazání vás budu informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud budete mít pocit, že s vašimi osobními údaji nenakládám v souladu se zákonem, máte právo informovatúřad pro zpracování osobních údajů. Byla bych však ráda, kdyby jste nejdříve informovali mě, a já tuto skutečnost mohla napravit.

Mlčenlivost

Dovoluji si vás upozornit, že zachovám mlčenlivost o osobních údajích a zejména o údajích o zdravotním stavu, které jsou však důležité pro kvalitu nabízených služeb.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.