8 cest jógy

Jógasútra, klasické dílo autora Patandžálího, dělí jógu na osm dílů. Tento systém můžete najít také pod názvem rádžajóga (královská jóga) a zahrnuje i Hatha jógu. Základem rádžajógy je práce na sobě. Podstatou její činnosti je ovládnout tělo a mysl. Jednotlivé díly znamenají stupně, techniky jógy, které si musí adept osvojit na své cestě ke zdokonalení.

Osmidílnou stupnici začínají etická pravidla zvaná Yama a Niyama, třetím stupněm jsou ásany (cvičební pozice), pranayama (ovládnutí prány), pratyahara (utlumení smyslů), dhárana (koncentrace), dhyana (meditace) a posledním stupněm je samádhi (osvícení).

Je na místě připomenout, že jóga NENÍ náboženství. Můžete si sami vybrat, čemu chcete věřit a čemu ne, a které z uvedených zásad a technik do svého života začleníte.

 

Yama

jako první stupeň představuje pětici zákazů či doporučení, čeho se vyvarovat. Jsou to

Ahimsa (nenásilí, neubližování)

Satya (pravdivost)

Asteya (nepřivlastňování)

Brahmacharya (zdrženlivost)

Aparigraha (nepřipoutanost, nehrabivost)

Niyama    

je druhým stupněm, tentokrát to jsou příkazy/doporučení, kterými bychom se měli řídit:

Saucha (čistota, neposkvrněnost)

Santosha (spokojenost)

Tapas (sebekázeň)

Svadhyaja (studium)

Ishvara Pranidhana (uctívání nejvyššího principu)

Ásany

(tělesné pozice hathajógy)

Pranayama

Ovládání dechu s cílem rozvíjet vitální sílu (prána) v nitru člověka.

Pratyahara

neboli utlumení smyslů. Jakmile mysl získá kontrolu nad smysly, rušivé elementy zvenčí zmizí, mysl se může obrátit do nitra a soustředit se na další díly jógy.

Dhárana

Koncentrace, soustředění mysli. Je to schopnost upřít mysl k určitému cíli a setrvat v tomto stavu.

Dhyana

Meditace, stav, kdy je mysl ponořena do jediného bodu.

Samádhi

Osvícený stav ponoření do absolutna. V tomto blaženém stavu jsou myšlenkové pochody neutralizovány, mysl je schopna soustředit se na svůj cíl a setrvat tak bez jakéhokoli rozptylování. Cvičící je zajedno s předmětem meditace a zažívá nevýslovné štěstí a klid.