Pilates

Pilates je bezpečná metoda pro získání a udržování fyzické kondice v jakémkoliv věku. Je pojmenována po svém zakladateli, Josephu H. Pilatesovi, a vychází z jógy. Patří do skupiny cvičení  "Body and Mind", kdy jsou tělo a mysl v souladu a tvoří jeden celek.

Pilates v sobě spojuje posilovací i rehabilitační prvky. Jeho náročnost lze přizpůsobit každému s ohledem na jeho kondici a zdravotní stav. Většinu času se cvičí na podložce s vlastním tělem nebo s využitím speciálních pomůcek.
Přínos pilates spočívá v tom, že se nevěnuje jen povrchovým svalům, ale také hlubokým svalům okolo páteře, tělo se postupně stává protaženější, posílenější a pružnější. Tato metoda kromě kondice buduje především správné držení těla. Tím pomáhá omezit nebo i zcela odstranit např. bolesti zad a další problémy spojené s nevhodnými pohybovými návyky. Díky pilates získáváme postupně lepší kontrolu i vnímavost ke svému tělu.
Pro pilates je charakteristické zapojení určitých svalových skupin, tzv. centrum síly, a plynulé soustředěné pohyby. Nemusíte se obávat náročných poskoků ani složitých krokových variací. Důležité je cvičit pečlivě, s důrazem na kvalitu cviku. Díky tomu stačí menší počet opakování - cvičení není tak stereotypní. Platí, že kvalita provedení spolu s pravidelností přináší lepší výsledky: optimální je cvičit 2x - 3x týdně. I jednou týdně je však lepší než nic :-)

Zejména ze začátku je důležité cvičit pod dohledem instruktora, abyste se vyvarovali chyb a cvičení mělo správný účinek. Při správném provádění cviků múžete cítit pozitivní změny již po několika lekcích.

 

Záznamy: 1 - 4 ze 4

Není pilates jako pilates...

V současné době se můžeme setkat s různými směry a pojetími této metody: cvičí se na podložce i na strojích, se speciálními kruhy, posilovacími pásy, s využitím overbalů, softbalů i na velkých míčích, objevují se nové kombinace pilates s jinými metodami. Pokud se podíváme do historie, zjistíme, že Joseph H. Pilates vychoval 7 přímých následovníků. Vedle základní metodiky ještě každému z nich upravil cviky pro jejich vlastní potřebu. Tito jeho žáci dále rozvíjeli tuto metodu, proto se setkáváme s variantami. 

Existují jak lekce klasického pilates, které jsou založeny pouze na cvicích samotného pana Pilatese ve stanoveném pořadí, i lekce, které klasickou cvičební sestavu opustily s ohledem na nové poznatky fyzioterapie. Vycházejí tak hlavně z principů pana Pilatese a aplikují je na cviky různé obtížnosti. Vždy však platí, že bychom měli cvičit pečlivě, s pozorností, s ohledem na aktuální zdravotní stav a kondici, ideálně také pod kontrolou instruktora. Záleží na každém cvičenci, aby si - především prostřednictvím svého instruktora – vybral směr a hlavně úroveň kvality, která mu vyhovuje a přináší žádoucí výsledky.

Cvičení podle videí dle svých zkušeností doporučuji až poté, co máte s tímto typem cvičení praktickou zkušenost a někdo Vás na lekcích opravuje a koriguje.

Pokud si chcete dobře vybrat, nebojte se zeptat, kde získal váš instruktor své vzdělání a jaké má se cvičením zkušenosti.